účetnictví Hana Dominová

Daňová evidence slouží ke stanovení základu daně z příjmu. Je určena pro všechny podnikající fyzické osoby, které nevedou účetnictví (podvojné) a své výdaje nebudou uplatňovat „paušálně“ (procentem z příjmů).

Daňovou evidenci tedy mohou vést všichni drobní podnikatelé (fyzické osoby) nezapsaní v obchodním rejstříku, s ročním obratem méně než 25 milionů korun.

Součástí vedení daňové evidence může být:

 • stálá péče o vaši daňovou evidenci a její zpracování
 • účetní deník příjmů a výdajů
 • vedení a zpracování pokladní knihy
 • evidence majetku včetně odpisů
 • zpracování knihy pohledávek a závazků
 • vedení záznamní povinnosti u plátců DPH
 • zpracování přiznání k DPH dle období
 • zaúčtování a sestavení přiznání k přenesení daně
 • sestavení daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob
 • rekonstrukce daňové evidence
 • zpracování přehledů pro pojišťovny a OSSZ
 • vedení mzdové agendy a personalistika
 • skartační řízení podle archivačního a skartačního řádu
 • zastupování klienta při jednání s úřady