účetnictví Hana Dominová

Účetnictví neslouží pouze jako podklad pro vyhotovení daňového přiznání, ale poskytuje i důležité informace pro rozhodování. Vedení účetnictví je určeno zejména pro právnické osoby a vybrané fyzické osoby.

Nabízím kompletní zpracování a vedení účetnictví pro právnické osoby.

Součástí vedení účetnictví může být:

 • pravidelné vyzvedávání účetních dokladů
 • evidence a zpracování závazků a pohledávek
 • aktuální přehledy pohledávek a závazků evidence drobného a dlouhodobého majetku vč. odpisů
 • skladové hospodářství
 • příprava platebních příkazů
 • cestovní náhrady a služební cesty
 • inventurní zápisy
 • účetní uzávěrky
 • skartační řízení podle archivačního a skartačního řádu
 • zpracování přiznání k DPH dle období
 • zaúčtování a sestavení přenesení daně
 • příprava podkladů pro DPPO
 • zpracování daní
 • rekonstrukce účetnictví